Onsdagskörning

ONSDAGSTOURING, VAD ÄR DET?

Heldagstouring för daglediga eller för de som valt att ta ledigt en dag för att helt enkelt köra hoj. 

Vi träffas oftast mellan nio och tio på förmiddagen och kör en tur på ungefär 25-30 mil.

Det kan bli längre och kortare beroende på vädret och annat som man inte rår över.

Vi kör i stadens omgivningar med start omväxlande norr och söder om Stockholm.

Körningen är varierande på mestadels småvägar. vi har längre eller kortare grusavsnitt vid varje tillfälle. Det brukar normalt bli minst 30 procent grusvägar.

Vi håller ett förhållandevis aktivt tempo och kör i öppen grupp så att alla som är med kan köra i sitt eget tempo. Vi väntar in då och då om det blir en utdragen grupp.

Dessa turer är mindre lämpade för ovana förare och för er som saknar gruserfarenhet.

Information om turerna

För närvarande har vi en särskild mejllista och de som är med på denna lista får fortlöpande information om aktuella turer. Denna lista är till för de som är aktiva onsdagskörare. Är du intresserad av att hänga med en onsdag - hör av dig till Thomas Weglert (se mailadress längst ner).  

Körregler för onsdagsgruppen

Ledaren utser helst en köperson före start. Gruppering sker så att de som kör mer aktivt ligger långt fram i gruppen. Ovana och mindre aktiva förare placeras långt bak. Med denna placering undviks långa luckor och körglädjen ökar då de flesta får köra i sitt eget tempo.

Var och en har strikt ansvar för att bakomvarande inte kommer bort!! Detta innebär att var och en måste stanna vid exempelvis vägkorsningar när tveksamhet råder om vägval, och vänta in bakomvarande (även om man då själv tappar kontakten med framförvarande!). När åkaren efter kommer ikapp får denna i sin tur stanna och vänta in bakomvarande osv.

Ledaren kör i ett för gruppen aktivt tempo. Det är naturligt att avstånden ökar ibland. Ledaren samlar dock ihop gruppen då och då genom att minska farten.

Alla ska ha uppsikt bakåt och sänka farten (ev stanna) och vänta in om han/hon tappar kontakten med bakomvarande. Om bakomvarande tappats bort vänder man om och reder ut vad som hänt. Om exv köpersonen stannar kommer hela gruppen att ha stannat inom några kilometer.

Om gruppen trots ”inväntningsregeln” splittras stannar gruppen vid det tveksamma vägvalet. Den som glömt bort att vänta in de borttappade vänder om och hämtar upp de som inte väntats in.

Vi kör inte om varandra, men det finns möjlighet att byta plats inom gruppen vid paus.

Fråga gärna vid start om du känner dig osäker.

Väl mött de onsdagar du kan vara med

 

Thomas Weglert

Funktionär D7

thomas.weglert@telia.com