Styrelsen

Regionombud Nord, Vice ordförande
Magnus Mörtling
Magnus Mörtling
Regionombud Öst
Magne Hansen
Telefon: 0768-944644
Ordförande
Andreas Wennborg
Född i Malmö, uppväxt i Göteborg och bor i Stockholm. Kör K1600
Telefon: 0709-676602
Kassör
Mia Blom
Mia Blom
Telefon: 070-3958562
Regionombud Väst
Lars Leven
Landvetter D10
Regionombud Syd
Lennart Andersson
Region Syd. Frambärs av R1200 GS. Boende i Skåne
Telefon: 0730888040