Gruppkörning

Gruppkörning

Här följer några generella regler och råd som kan variera något beroende vilken gruppkörningsmetod som väljes!

Val av beror på dels mängden deltagare dels på vilken körvana deltagarna har.
Vi rekommenderar följande:

Öppen grupp: Bäst 5-max 8-10 deltagare och som har liknade körerfarenheter

Sluten grupp: Används vid någon form av manifestation och bör maximeras till 20-30 st

Dansk modell (Cornerman model): Används vid större sällskap och körvana kan få variera dock viktigt att alla tydligt förstår sin roll och vad som skall göras. Förutsätter också en erfaren och kunnig föråkare och kökarl (sweeper). Antal deltagare kan vara mycket stort. 

Här följer lite generella regler/rekommendationer:
Håll avstånd

Håll alltid behörigt avstånd och planera din körning så att du inte kommer ikapp kompisen framför. Exempelvis när du kommer in i svängen och han/hon vill köra saktare än du gör. Kör aldrig in i en annans "revir" utan håll dig på absolut behörigt avstånd. Det är svårt att se dig om du ligger för nära och snett bakom. Håll alltid avstånd enligt din körkortsutbildning - dvs. min. 3 sekunder. Anpassa avstånd efter hastighet och trafiksituation.

Zic-zac på motor- och landsväg
Vi åker alltid i zic-zac-formation på större lands- och motorvägar. Positionen ska vara tydlig så att den som åker till höger verkligen ligger nära högerkanten och den som ligger till vänster verkligen ligger nära mittlinjen. Det är viktigt att byta spår omedelbart när kompisen framför gör det. Ligg inte och sega och tro att han ska byta tillbaka. Det gör bara bakomvarande fundersam på vad du menar och skapar osäkerhet.

Vid "transportsträckor":
Ligg förskjutna, så att gruppens längd, med tanke på säkerhetsavstånd, minimeras. Utnyttja raksträckorna till att samla gruppen genom att hålla igen och/eller köra ifatt. Dra ej ifrån!

Krokig väg
När vägen smalnar och kurvrik så upphör zic-zac formationen och vi disponerar hela din väghalva för körningen.

Stopp
Stannar kompisen framför dig stannar självklart hela den efterföljande gruppen för att ta reda på vad som förorsakar stoppet. Måste du stanna under vägen så kan du enkelt signalera till framkörande på lämpligt sätt. Kom ihåg att när du stannar ska du se till att det finns plats för alla de motorcyklar som kommer bakifrån.

Stadskörning
När vi kommer in i städerna är det viktigt att vi sluter leden och kör relativt tätt samman med full uppsikt. När vi behöver stanna för rött ljus kan det vara lämpligt att försöka "samlas" om det finns plats för att göra det. Kommer inte hela gruppen över vid rödljus så saktar förtruppen in eller stannar helt vid sidan av gatan för att avvakta ögonkontakten med bakomvarande. (Se även det danska systemet).

Köra vilse
Skulle vi trots alla försiktighetsåtgärder komma ifrån varandra är det viktigt att alla har kartor och vet vart vi är på väg och vilken väg vi planerat att åka. När vi kommer från varandra är den första åtgärden att stanna och slå på mobiltelefonerna och försöka få kontakt den vägen. Ansvarig för gruppen borde därför distribuera aktuella mobiltelefonlistor innan avresan. Inför varje start borde gruppen komma överens om nästa preliminära stopp. T.ex. en speciell bensinstation, lunchställe eller kanske en förbestämd rastplats. Skulle ovanstående misslyckas så är det ingen idé att irra omkring och planlöst försöka leta reda på varandra. Då gäller det istället att återsamlas på hotellet för natten, färjan vi ska passa eller vad det nu kan vara.

Deltagarlista
Ansvarig för gruppen borde se till att det finns en lista över deltagarna i gruppen, sålunda att man vet vilka som är med. Det är även bra att distribuera mobiltelefonnummer innan avresan. Det är bra kamratskap när man vet om namn etc. på sina kompisar, plus att man i fall av olycka vet om vart och vem man ska informera.

Position i gruppen
Vi kör som huvudregel aldrig om varandra på eget initiativ när vi kör i grupp.

Individuellt ansvar
Varje enskild deltagare tar naturligtvis ansvar själv för sin åkning, så att den är säker båda för gruppen och sig själv. Klubben kan aldrig ta ansvar ifall en medlem eller gruppen bryter mot eventuella reglar, lagstiftning, etc.

Gruppledaren
Ledaren för gruppen bör vara en van förare som känner till vägen dit vi ska eller har läst in kartan och har nödvändiga anteckningar. Det är bra om ledaren har genomgått klubbens förarutbildning. Färdledare och s.k. kökarl får ej köras om eller vinkas förbi.

Gruppen
"Sänk hastigheten-varning" ska löpa genom hela gruppen; grus i kurva, lera, diesel, ryttare o.s.v. . Vifta gärna vågrätt med vänster arm om det är fara - grus, djur, barn, etc. Alternativt kan det viftas med ett ben om du inte kan släppa styret. Blinkers kan också nyttjas om det är cyklist, häst etc.

Kolla på ledaren när det är stopp. Om ledaren tar av sig hjälmen så betyder det att det är ett lite längre stopp och inte endast för att titta i kartboken. Gruppen kan då ta av sig hjälm, handskar o.s.v. Tar ledaren inte av sig hjälmen, gör gruppen det inte.

Omkörning
När du kör om andra fordon så kolla om kompisen bakom "hänger på". Om han gör det är det viktigt att du inte slår av för fort eller går in för snävt efter omkörningen. Ge även honom plats att komma in framför fordonet ni kört om. Se alltid till att det finns plats ifall flera MC kör om för snabbt. Lägger ledaren eller du dig till vänster om fordonet framför, visar ni för kompisen bak att ni tänker köra om vid första möjlighet. Lägger ni till höger om fordonet framför visar ni att ni inte tänker att köra om just nu.

Svänga av
När vi behöver svänga av till en annan väg eller svänga av från en motorväg så är det viktigt att kontrollera att kompisen bakom uppfattar att vi svänger. Stanna om nödvändigt på höger sida vid korsningen tills du ser att han uppfattat svängen och kör sedan ifatt gruppen. Vid utfarter med stopplikt och trafikljus så åk fram tre, fyra fem i bredd och ligg inte på en rad.

Vänstersväng är en farlig trafiksituation för MC. Se till att stanna så nära mitten av vägen som möjligt och blinka i god tid. Stå med avstånd - stå aldrig i bredd.

Motorväg
Om inte trafiken är för hård på motorvägen kan det vara praktiskt att hela gruppen kör om andra fordon samtidigt och i ett block. Det betyder att den sista motorcykeln går ut i ytterfil och blockerar bakomvarande trafik samtidigt som ledaren börjar sin omkörning och hela gruppen kör om tillsammans. Zic-Zac-formationen behålls hela tiden.

Svänga av motorväg
Vid körning på motorväg är det viktigt att ha ögonkontakt med varandra när det börjar bli dags att svänga av. Det är viktigt att i god tid markera att vi ska köra av motorvägen så inte någon eller några ligger på omkörning och är stängda av andra trafikanter när det är dags. Detta gäller kanske i första hand när vi är på kontinenten med hård trafik med 4-5 filiga motorvägar.

Tankning
Se alltid till att du har full tank när du börjar åkningen. När någon behöver tanka så tankar alla. Detta för att undvika onödiga stopp om någon helt plötsligt ”blir kort” på bensin. Rökare bör passa på och tanka först eftersom de behöver längre tid för att bli klara.

Regn
Vid risk för regn så stannar ledaren så att alla som behöver ska ha en möjlighet att skifta kläder innan det är för sent.