Bumsen

Bumsen

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Henning Svedberg
henning.svedberg@bmwklubben.se
070-775 55 55

ANNONS- OCH PRODUKTIONSANSVARIG

HENNING SVEDBERG

Material skickas till:
henning.svedberg@bmwklubben.se
OBS! Döp inskickad text till vad det handlar om och vem som är författare och snälla aldrig "Bumsen". En textfil skall döpas som "Henning_Svedberg_Hoforsresan2017.doc" eller liknande. Samma sak gäller delade mappar och zip-filer.

Henning Svedberg
070-775 55 55

UTGIVNING BUMSEN 2017/2018
Nummer 1 - februari 
Nummer 2 - april
Nummer 3 - juni
Nummer 4 - oktober
Nummer 5 - december