Historik

Historik

Det var på Bahnhof Hübel i Altenahr, 25 km norr om Nürburgring, där FIM rallyt skulle gå av stapeln 1985, som Leif Jakobsson och Bengt Sjöblom träffades. De började prata om att bilda en BMW MC Klubb. När de kom hem till Sverige satte de in en annons i MC-Folket och sökte intresserade klubbmedlemmar och styrelsefolk till en blivande BMW MC Klubb. Det gav resultat och så träffades ”ett gäng BMW supporters” i Jönköping den 5-6 oktober 1985. Där beslöts att en BMW MC Klubb skulle bildas och att en interimsstyrelse utsågs tills det första årsmötet skulle hållas. Styrelsen bestod av nio personer och till ordförande valdes Leif Jakobsson.

I medlemsinfo nr 1 1985 står det att läsa:

”… För att få ut information om bildandet av en BMW klubb har en liten blänkare varit införd i MC-Folket. En hel del mun till mun information har även förekommit och hittills har runt 120 BMW-ägare svarat och visat intresse för en BMW märkesklubb. Du var en av dem som hörde av dig och får därför vårt första informationsblad…” Redaktör för denna medlemsinfo var Hans Hammarlund, han var redaktör fram till och med nr 2 1988, totalt i fyra år. Hans var även med i interimsstyrelsen.

I Bumse-Bladet nr 1 1986 står det att klubbens bildande har publicerats i MC-Folket, MC-Nytt och i Race. Interimsstyrelsen har möte den 25 januari 1986 i samband med MC-mässan i Älvsjö. Redaktören vill ha namnförslag på tidskriften.

I Bumsen nr 2 1986 står det att inga namnförslag har kommit in utan redaktören har självständigt döpt tidskriften till ”BUMSEN”. I mars 1986 var det 300 medlemmar.

Det första årsmötet hölls på Fort Apache i Södertälje den 30 augusti 1986, det var 66 närvarande. Den första ”riktiga” styrelsen valdes, det blev sju ledamöter, bl.a. Leif Jakobsson, Bengt Sjöblom och Hans Hammarlund, mötesordförande var Kjell Andersson. Medlemsavgiften sattes till 100 kr.

På hösten 1986 registrerade styrelsen klubben i BMW Club Europa (BCE), vilket betydde att den klubbmedlem som ville bli medlem i BCE betalade in 75 kr till klubbens kassör som i sin tur skickade pengarna till BCE.

Den 4 mars 1987 gjorde klubben sin första organiserade bussresa till BMW fabriken i Berlin.

I Bumsen nr 3 1988 står det att:

”… Nu har vi i styrelsen tillsatt fem regionsombud…” (Alla fem satt i styrelsen). 1990 ändrades benämningen till distriktsombud (DO).

Vid årsmötet i Sifferbo, Gagnef, i Dalarna den 15 augusti 1992 beslutades det att hela klubben ska vara ansluten till BCE från och med 1993. Medlemsavgiften höjdes bl.a. därför till 250 kr.

Vid Sollentuna mässan i januari 1995 fick klubben som vanligt nya medlemmar, bl.a. Thomas Selldén som då arbetade på försäkringsbolaget Skandia. Tillsammans med klubbens styrelse fixade Thomas en helt ny klubbförsäkring, konceptet var nästan klart vid 10-års jubileumet vid årsmötet på Stora Frögården på Öland den 19 augusti 1995, där medlemmarna informerades. Klubbförsäkringen blev klar på hösten 1995 och skulle träda i kraft från och med den 1 april 1996. Klubbförsäkringen gjorde att medlemsantalet kraftigt sköt i höjden, vi blev med tiden över 5000 medlemmar. Den 27 september 2000 fick klubben mottaga en uppsägning av märkesförsäkringen mellan klubben och If (Skandia), uppsägningen skulle träda i kraft den 27 mars 2001.

Då var vi många som trodde att medlemsantalet kraftigt skulle rasa neråt till ca 2000 medlemmar. Men icke, medlemsantalet var den 12 juli 2005 4758 huvudmedlemmar och 668 familjemedlemmar, alltså 5426 medlemmar. Medelåldern hade då sjunkit till 52 år, det tyder på att vi har fått nya yngre medlemmar.

Nedtecknat av

Kjell Lundberg