Touring

Touringaktiviteter är en viktig del inom klubben. Har du förslag på endags eller flerdagstouring kontakta i så fall DO så hjälper vi till med bl.a. att få ut aktiviteten på hemsidan.