Styrelsemöte 2019-10-23

Styrelsemöte 2019-10-23

Sammanfattning: styrelsemöte i klubben, 2019-10-23

 
 
Mötet genomfördes i klubbens nya verktyg Microsoft Teams. Vilket betyder att alla satt hemma hos sig själva och deltog i mötet via datorn. Teams är ett av dom verktyg vi har fått tillgång till genom en generös sponsring av Microsoft.

Här kommer ett axplock av det som diskuterades och beslutades under mötet:
  • En översyn av moderatorer och administratörer i klubbens olika facebookgrupper är på gång.
  • Utgivningsplan för Bumsen 2020 fastställdes.
  • Vår nya hemsida är i det närmaste klar för lansering.
  • Medlemstalet fortsätter att öka och vi är nu 7248 medlemmar.
  • Planering av MC-mässan i Göteborg är i full gång.
  • Distriktens aktiviteter kommer nästa år att publiceras i Bumsen istället för i separata foldrar.
  • En ny värvarfolder ska tas fram inför mässan.
  • Årets succé med klubbens egendesignade nackkragar kommer i en ny omgång efter årsskiftet.
 
Det justerade protokollet finns tillgängligt för alla medlemmar på hemsidan under "dokument".
 
Hälsningar
Martin Lindor, sekreterare