Kallelse till årsmötet 2019

Kallelse till årsmötet 2019

Kallelse till årsmötet 2019

Förra årets årsmöte lockade 194 medlemmar och cirka 325 till årsträffen på Gotland. I år skall vi hålla det 34:e årsmötet i ordningen på Kongresscenter i Ronneby. Där får det plats många fler deltagare!  Hoppas vi ses på både årsmötet och träffen. Planera in årsmötet redan nu! 
 
Du är mycket välkommen till BMW MC-klubben Sveriges årsmöte 2019. Årsmötet genomförs lördagen den 1 juni klockan 09:00. Detta sker i Kongresscenter på Ronneby Brunn, Ronneby. Ingen föranmälan behövs men kom i tid då alla deltagare ska registreras innan vi startar mötet. 
 
Registreringen till årsmötets röstlängd öppnar klockan 08:00. Ta med ditt medlemskort, det förenklar registreringen. 
 
Hantering av information till medlemmar inför årsmöte 2019. Inför årsmötet kommer styrelsen att publicera delar av årsmöteshandlingarna enligt: 
 
Publicering på hemsidan senast 27 april 2019
Kommande Verksamhetsinriktning för 2019/2020
Motioner och propositioner för beslut vid årsmöte 2019 (bland annat stadgeändringar) 
 
Publicering på hemsidan senast två veckor före årsmötet och upptryckta i pappersform vid årsmötet i Ronneby 
Kompletta årsmöteshandlingar kommer att finnas nedladdningsbara från hemsidan senast två veckor före årsmötet och upptryckta i pappersform vid årsmötet i Ronneby. Innehållande bland annat: 
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsinriktning 2019/2010
Motioner och propositioner 
 
Välkomna!