Försäkringsgruppen och Svedea tipsar

Försäkringsgruppen och Svedea tipsar

SVEDEA OCH FÖRSÄKRINGSGRUPPEN INFORMERAR

Vad är den vanligaste skadan på en mc?
En av de vanligaste skadorna i mc-försäkringssammanhang är vältskador, dvs att hojen går i backen utan att hjulen har rullat mer än ett varv. Det handlar tex om att stödet går igenom asfalt eller sjunker ner i marken, man har glömt att ta ur skivbromslåset och blir överraskad. Man kanske kommer fram till ett stopp och tappar balansen pga. av ojämnhet i marken eller liknande.
 
I Klubbförsäkringen så var andelen skador 2017 av denna typ 19,8 % av alla vagnskador! Tittar vi i hela vårt försäkringsbestånd så det högre än genomsnittet. Snittkostnaden på denna typ av skada är nästan 20 000 kr 2017, men i flera fall passeras 60 000 kr. Över tid så ligger den här typen av skador på ca 20 % av andelelen vagnskador med lite variation från år till år.
 
Har man otur så inträffar skadan när verkstäderna har som mest att göra och i vissa fall kan hojen bli okörbar och väntetiden lång. 
 
Genom att tänka till när man parkerar och titta på underlaget så kanske vi kan få ner dessa skador något, det vore bra för alla, inte minst för hojen!
 
Några tips på vägen,
 
  • Om möjligt, parkera på plant hårt underlag.
  • Använd något under stödet för att fördela trycket.
  • Om du använder skivbromslås, använd gärna en varning vid tändningslåset eller liknande.
  • Innan du lämnar hojen, titta en gång till att det verkar stabilt.
  • Ha gärna växel i när du parkerar
  • Parkera aldrig i lutning/backe.
 
/Försäkringsgruppen BMW MC-klubben