BMW MC-klubbens styrelse

BMW MC-klubbens styrelse

Efter fyra år i styrelsen varav två år som ordförande valde Niclas Elneus att avgå som ordförande i BMW MC-klubben Sverige och till ny ordförande valdes Andreas Wennborg från Stockholm. 

Nya styrelsen består av; 

Sekreterare Bror Gårdelöv, ordförande Andreas Wennborg, regionombud öst Lovisa Hell, vice ordförande/regionombud nord Magnus Mörtling, regionombud syd Lennart Andersson, kassör Mia Blom, kommunikationsansvarig Annette Åhman samt regionombud väst Lars Levén.