Medlemsenkät 2018

Medlemsenkät 2018

Söndagen den 7 januari skickar vi ut ett mail till samtliga medlemmar med en uppmaning att svara på lite frågor. Vi vill med denna medlemsenkät fånga upp dina synpunkter på vad som fungerade bra under 2017 och vad som kan förbättras i BMW MC-klubben Sverige. Förutom återkoppling kring vår verksamhet så önskar vi också få en bättre kunskap om kommunikationskanalerna vi använder och vad du tycker om medlemstidningen Bumsen. Dina synpunkter är viktiga och värdefulla för oss och kommer att ligga till grund för hur vi arbetar vidare under 2018. Det tar bara någon minut för dig att svara.

 

Tack för dina svar på förhand.

mvh Niclas & Henning  

 

Så här ser startsidan på enkäten ut:

 

Bilder