Skriva artikel i Bumsen - Så här gör du!

Skriva artikel i Bumsen - Så här gör du!

Bumsen är en tidning av och för medlemmarna i BMW MC-Klubben Sverige. Ju fler som bidrar desto bättre och mer representativ blir tidningen för klubbens medlemmar. Har du en artikelidé och är sugen på att skriva något i Bumsen men vet inte hur du ska gå tillväga? Då är det bara att kontakta redaktören så berättar han gärna mer. Du som är osäker på hur du skall gå till väga får lite matnyttiga tips nedan.

Det är bra med bilder som är luftiga, visar omgivning och gärna en glad människa .

Det är bra med bilder som är luftiga, visar omgivning och gärna en glad människa .

 

Allmänna anvisningar för att skicka in artikelbidrag till Bumsen:

  • Text sparas som Word-fil.
  • Bilder ska skickas lösa, alltså inte infogade i textdokumentet, samt vara högupplösta [minst 300 dpi] och sparade som jpg-filer.

Materialet e-postas till Henning Svedberg, chefredaktör Bumsen:
bumsen@bmwklubben.se
070-775 55 55

 

En bild på mat och dryck från en resa är alltid trevligt.

 

Skriva artikel – generella tips & råd

ALLMÄNT

Att påbörja en text är inte alltid helt lätt. Du börjar, funderar lite, stryker, börjar om på nytt, stryker, börjar om igen och så vidare. Ett bra sätt för att få fart på processen är att i du förväg bildar dig en uppfattning om vad du vill få sagt.

Kort sagt, börja med att lägga en stund på att fundera igenom vad artikeln syftar till och vad det ska gå ut på. Detta kommer att göra det lättare att sedan få ned det på pränt utan att det behöver bli en uppsats. Det underlättar oerhört om du redan innan du exempelvis kör på turen du tänkt igenom vad du vill säga. Alltså varför du skriver artikeln och vad du vill förmedla.

 


Mat och människor gör trevliga avbrott från vyer och mc-bilder.

 

GRUNDTIPS – så botar du skrivkramp!

Jan Guillou har gett det kanske bästa botemedlet mot skrivkramp någonsin: ”Sätt dig ner och skriv ner någonting – vad som helst. Då kommer du automatiskt att tvingas ta ställning till det du skrivit och om det är något att ha. Förmodligen kommer du att radera det du skrivit och formulera en ny mening men det innebär att du har kommit igång!”

 

Artikelns tre delar – inledningen, mitten och slutet

En text har en inledning, en mitt och ett slut. Du behöver inte skriva allt i kronologisk ordning men att sätta en rubrik och skriva en ingress är ofta ett förlösande knep för att få igång artikelförfattandet.

 

Steg 1, Inledning – Rubrik och Ingress

Rubriken och ingressen styr dig att redan innan man börjat skriva att göra en liten sammanfattning av vad artikeln kommer att handla om och förhoppningsvis kan den ge dig ett uppslag till hur du ska inleda själva brödtexten. Eller åtminstone till den första meningen.

 

Steg 2, Mitten – Brödtexten

Hur du väljer att utforma en brödtext är mycket subjektivt och svårt att sätta några riktlinjer för. Du kan välja att vara saklig eller mer subjektiv, konstaterande eller målande i sina beskrivningar, varva fakta med subjektiva bedömningar, blanda andras åsikter med sina egna och så vidare.

 

Det underlättar att börja med att skriva ner små stolpar eller underrubriker på det som du vill ta upp i artikeln – framför allt om artikeln avhandlar flera olika moment i en resa, träff eller upplevelse.

 

Inledning – kan vara en personlig reflektion, en miljöbeskrivning eller en bakgrundsbeskrivning till artikeln, t ex:

 

”Längs den solvarma asfalten på de kurviga vägarna utanför München inser jag plötsligt vad det är som gör BMW R 1200 RT till en sådan fullträff”.

”S 1000 RR är BMW:s absolut sportigaste…”

”Grusvägarna i Blekinge är helt fantastiska…”

”Den nya hjälmen från...”

 


Om det är en researtikel vill läsaren ofta se vilken motorcykel du kör på och gärna i sammanhanget relevant miljö.

 

Fortsättning – kroppen i artikeln. Nu när du har fått till en inledning kan du nu börja beskriva och fördjupa dig i det som artikeln handlar om. Beroende på om det är frågan om en reseskildring, en historisk betraktelse eller en träff kommer också ditt sätt att berätta och ditt tilltal vara annorlunda. Generellt är det alltid gångbart att hänga upp texten på följande grundläggande frågeställningar: när, var, hur, varför.

 

Mer specifikt kan det vara av intresse att veta när du är där du befinner dig, var du är, varför, vilka andra som är där, hur övriga omständigheter kring det aktuella tillfället som du beskriver är beskaffade. Hur miljön ser ut, vädret, evenemangets historia, vilka andra personer du träffar, vad ni pratar om, fakta om modeller, tekniska detaljer, historik, i förekommande fall beskrivning av körupplevelsen i stora drag och/eller i detalj, anekdoter eller beskrivningar av roliga eller oväntade händelser som passar in i berättelsen och så vidare. Glöm inte att det alltid finns utrymme för subjektiva värderingar av det du upplever.

 

När du känner att du har fått med det väsentligaste i det du vill säga är det dags att börja fundera på att avsluta texten.

 

Steg 3 – Avslutning, knyta ihop säcken

Oftast räcker det med att avsätta ett stycke för att samla sina intryck av evenemanget i fråga och sammanfatta ens slutsatser. Själv brukar jag titta igenom det jag redan skrivit för att sedan fundera igenom hur jag ska avrunda artikeln.

 


Är det ett evenemang du skriver om, ta gärna och notera namnen på de som är på bild.

 

Sist men inte minst – Hellre mindre än mer!

När du har skrivit färdigt artikeln – låt den ligga ett dygn och läs sedan igenom den igen. Då har du fått lite välbehövligt perspektiv till det du har skrivit och kan se om du varit för långrandig här och där, gjort några missar, stavfel, otydligheter med mera.

Generellt är det ganska svårt att skriva precis lagom långt, det finns ju så mycket att berätta och beskriva och oftast blir texten alldeles lång. Att hitta rätt längd på texten är en konst som tar lite tid att behärska men övning ger färdighet och ett utmärkt verktyg i detta fall är att låta sin text vila en dag eller två. Då ser du som sagt saker och ting med lite nya ögon och kan rangordna innehållet i sådant som är mer eller mindre relevant. I de flesta fall är mindre i slutändan faktiskt mer. Jag brukar tycka att en artikel som är två sidor i Word i Times new roman och 10 i storlek är ett mycket bra utgångsmaterial för att få plast i Bumsen utan att behöva slaktas.

 

Bildtexter bör vara en till två meningar långa och direkt beskriva det som är på bilden.

Var också medveten om att redaktionen tar sig fulla friheter att och i förekommande fall välja bilder, redigera din text, sätta annan rubrik, ingress och bildtexter.

Jo, en önskan, döp aldrig filer, mappar eller annat du skickar eller delar med dig av till "Bumsen" utan hellre till ditt namn och vad resan handlar om.

Ja, ni fattar...

Lycka till!

 

HENNING SVEDBERG

Bilder