Jag ber om ursäkt för ett olyckligt vägval

Jag ber om ursäkt för ett olyckligt vägval

Under nationaldagshelgen 2017 genomförde klubben en mc helg på Gotland med ett 40 tal deltagare. Vi var uppdelade på både grus- och asfalt. Det vart en fantastiskt helg på ön som verkligen gav mersmak.

Tyvärr inträffade en incident på sydöstra Gotland på ett grusavsnitt strax efter lunch nordöst om Hoburgen. Det var på en sträcka som rekades och provkördes 2016 och som tyvärr inte provkördes igen 2017. Vid provturen 2016 kördes den aktuella sträckan utan problem eller hinder. Sträckan bedömdes vara en enskild väg och där fanns inga skyltar om Natura 2000 eller några förbudsskyltar av något slag kring att köra på vägen. Ingen sådan information syntes vid körningen 2017 längs vägen heller.

Efter några kilometer efter avfart från Hoburgsvägen till grusväg så kom man ner till kustlinjen och vägen gick längs vattnet i ca 200 meter innan man kom fram till en grind. Så här i efterhand konstaterar jag att sträckningen längs vattnet låg inom ett Natura 2000 område. Hade vi vetat det så hade rutten aldrig hamnat där. Natura 2000 innebär inte ett förbud mot att framföra fordon dock.

Grinden som man nu kom fram till var blockerad med stora stenar. De fanns inte där när vägen provkördes 2016.

Det var här som något gick snett. Man valde att fortsätta framåt och inte att vända tillbaka. Någon uppfattade att stängslet låg ned på marken en bit bort och man valde att lämna vägen och köra en bit i terrängen för att kunna ta sig förbi och upp på vägen på andra sidan.

Den aktuella vägen bedömdes 2016 vara en enskild väg och så länge det inte finns någon förbudsskylt för motortrafik så har man rätt att framföra fordon på den. Givetvis med respekt för natur och andra medtrafikanter. Man körde vid varje tillfälle sakta i området med hänsyn till djur, miljö och vandrande besökare som var på plats.

Att någon tog ett felbeslut och valde att köra en kort sträcka i terräng och korsa ett liggande stängsel/tråd var fel och dumt. Oförsvarbart. Det var ett olyckligt felbeslut och ett infall som ledde till att några hamnade i terrängen och korsade ett liggande stängsel. Det får aldrig ske! Men nu hände det.

Vi undviker det bäst i framtiden genom att noggrant planera kommande körningar, stämma av med vägverkets kartor avseende vägtyper och genom att alltid provköra våra turer så att vi säkrar att de inte har stängts sen sist och att de inte passerar naturskyddsområden eller enskilda vägar som förbjuder fordon att passera.

Tråkigt med denna incident då helgens upplevelser och gemenskap på Gotland var fantastisk i övrigt och där merparten av deltagarna vill komma tillbaka 2018. Vi i klubben verkar aktivt sedan många år för att motarbeta just denna typen av felaktiga beslut och vägval. Det kommer vi att fortsätta med. Givetvis en självklarhet för oss i klubben.

Jag är uppriktigt ledsen och beklagar djupt det inträffade.
 

Med vänlig hälsning
 

Niclas Elneus
Ordförande, BMW MC-klubben Sverige