Klubbhistoria på hemsidan

Klubbhistoria på hemsidan

Under våren har klubbens sekreterare, Bror Gårdelöf, envetet genomfört ett detektivarbete som nu har resulterat i att en del av klubbens arkivmaterial har samlats, sorterats och digitaliserats.

Ett resultat av detta är att du nu kan hitta samtliga Årsmöteshandlingar på hemsidan under menyvalet Arkivet/Dokument. Där hittar du protokollen från det konstituerande mötet för klubbens bildande 1985 och Årsmötesprotokollen fram till 2012.

Håll till godo! I kommande nummer av Bumsen kommer mer information från Bror på temat.