Medlemsenkät 2016

Medlemsenkät 2016

Onsdagen den 28 december skickar vi ut ett mail till samtliga medlemmar med en uppmaning att svara på lite frågor. Vi vill med denna medlemsenkät fånga upp dina synpunkter på vad som fungerar bra och vad som kan förbättras i BMW MC-klubben Sverige. Förutom återkoppling kring vår verksamhet så önskar vi också få en bättre kunskap om kommunikationskanalerna vi använder och vad du tycker om medlemstidningen Bumsen. Dina synpunkter är viktiga och värdefulla för oss och kommer att ligga till grund för hur vi arbetar vidare under 2017. Det tar bara någon minut för dig att svara.

Tack för dina svar på förhand.

mvh Niclas & Henning