Styrelsen inifrån… 2016

Styrelsen inifrån… 2016

Åtta starka viljor som satts samman för klubbens intressen…

En väl sammansatt styrelse. Inga ja-sägare här inte. Utan en dynamisk grupp som diskuterar, stundtals hetsigt men med respekt för ordningen, för att tillgodose medlemmarnas intressen.

Måste säga att den förra valberedningen gjort ett riktigt bra arbete i min mening.

Ordförande Niclas Elneus, är en engagerad person som är motiverad och med överallt. Plingar nog till i mejlen dagligen från honom, vågar jag påstå. Måste säga att det är inspirerande och motiverande att samarbeta under hans ledning.

Kassör Mia Blom, håller hårt i räkenskaperna och låter ingenting passera utan hennes falköga med i bilden. Ekonomin är i trygga händer som det ser ut. Hon engagerar sig även i andra frågor, till förmån för samtliga medlemmars bästa.

Sekreterare Bror Gårdelöf, håller våra samtal i schack. Stoppar och manar för att protokollen ska utföras regelmässigt, allt ska förstås som det är menat. Det är tacksamt med hans kontroll.

Regionombuden är viktiga nycklar i styrelsen på fler sätt än som ombud för distrikten.

Andreas Wennborg, med sitt tekniska kunnande gör att det som ändå utmärker honom är hans outtröttliga engagemang att ta klubben in i framtiden.

Lennart Andersson, vilken tur att du är med. För att utvecklas framgångsrikt bör man ha koll på vad som tidigare hänt. Hans historiska kunskap om klubben hjälper oss att göra rätt. Tack!

Lars Levén, är en tillgång som utmärker sig genom sitt engagemang i alla aktiviteter. Han har koll på det praktiska och drar sig inte för att kavla upp ärmarna.

Magnus Mörtling, en klippa som tar tag i det som verkar omöjligt. Han gör det enkelt. Vissa saker är bara självklara. Känns stabilt att ha med honom i vår ringhörna.

Som kommunikationsansvarig har jag mest försökt sätta mig in i arbetet för att få grepp om vad som förväntas av mig. Men jag kan säga att det är en bra stabil styrelsegrupp i min mening som gör allt dem kan för att tillgodose medlemmarnas intressen.  

Väl mött i hösten

Kristina Rosic