Kallelse till Årsmöte 2018 - Nytt 13 maj: Hämta årsmöteshandling

Kallelse till Årsmöte 2018 - Nytt 13 maj: Hämta årsmöteshandling
Välkommen till BMW MC-klubben Sveriges årsmöte 2018. Årsmötet genomförs lördagen den 9 juni kl. 10:00 på Gotland. Ingen föranmälan behövs men kom i tid då alla deltagare ska registreras innan vi startar.  
 
Uppdaterat 13 maj: Årsmöteshandlingar 2018
Nu kan du ladda ned Årmöteshandlingar 2018. Inloggning krävs. Hämta under Arkivet -> Dokument här på hemsidan. Årsmöteshandlingar 2018 kommer också att finnas tillgängliga i upptryckt form på årsmötet i Kneippbyn.

Plats
Kneippbyn strax utanför Visby, på Gotland.
Lokal: Rotundan, Kneippbyns Restauranger
Adress: Kneippbyn 15, 622 61 Visby
 
När
Lördagen den 9 juni.
Registrering börjar: kl. 08.30  (Ta med ditt medlemskort, det förenklar registreringen högst väsentligt!)
Årsmötet startar: kl. 10:00.
 
Agenda på årsmötet
Agendan under årsmötet finns beskriven i klubbens stadgar. Se kapitel "6.6 Ärenden under årsmötet".
Stadgarna hittar du här >>

Välkommen

//Styrelsen
 
_______________________________________________________________________
 
HANTERING AV INFORMATION TILL MEDLEMMAR INFÖR ÅRSMÖTE 2018
Inför kommande årsmöte kommer styrelsen att publicera delar av årsmöteshandlingarna enligt:
 
Bumsen 2.18
• Verksamhetsberättelse 2017
• Resultaträkning 2017 inkl. kommentarer kring resultat. 
 
Publicering på hemsidan senast 25 april 2018
• Kommande Verksamhetsinriktning för 2018/2019
• Motioner som ska beslutas under årsmötet (bl.a. två stadgeändringar)
 
Kompletta Årsmöteshandlingar innehållande:
• Verksamhetsberättelse 2017
• Verksamhetsinriktning 2018/2019
• Motioner/skrivelser
• m.m.
kommer att finnas nedladdningsbara från hemsidan senast två veckor före årsmötet och upptryckta i pappersform vid årsmötet på Gotland.