Klubbguide för körning på grus och i skog

Klubbguide för körning på grus och i skog
För de i klubben som är intresserade av att veta vad som gäller när vi kör utanför asfalten i allmänhet, och de som arrangerar sådana körningar i klubbens namn i synnerhet, har undertecknad på uppdrag av styrelsen tagit fram en första version av en guide. Det finns säkert en hel del frågor och synpunkter, de kan du malia till lars.leven@bmwklubbe.se så ska jag se om/hur de kan arbetas in i materialet.
 
Du hittar dokumentet här >> (Finns på hemsidan under Arkivet --> Dokument)
 
Jag vill tacka de som bidrog med korrekturläsning och framför allt SMC som välvilligt lånade ut sin utmärkta text som utgör bas till dokumentet.
 
”Ju sämre väg desto bättre”
 
Med vänlig hälsning 
 

 

Bilder